Fungo-jug D.O.O.
ul. Ucitelja Josifa 1/6, Leskovac

Šifra delatnosti: 1039

Matični broj: 07387385

PIB: 100327414

Tekući račun: Komercijalna banka – 205-97025-13

E-mail: fungogroup@gmail.com, artfood.selling@gmail.com